KF-logo

JESUS
Kul fyr eller revolusjonist?

Da Jesus spurte sine disipler om hvem folk i hans samtid sa at han var, fikk han litt ulike tilbakemeldinger (Matt 16:13-16). Men da han spurte sine egne disipler: «Og dere – hvem sier dere at jeg er?», sa Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.» Jesus kom med noen kontroversielle påstander om seg selv, og han var både hatet og elsket blant mennesker – omtrent akkurat slik det er idag, et par tusen år senere.

artikkel 3Han sa f.eks. at «Jeg er verdens lys» (Joh 8:12) og «Jeg har aldri syndet» (Joh 8:43-48). Han sa også: «Jeg er veien, sannheten og livet – ingen kommer til Gud uten gjennom meg» (Joh 14:6-7).

Tenk deg hvis en nabo du kjente sånn passe, begynte å komme med slike utsagn. Du ville tro at vedkommende var blitt litt skrullings, eller hva? Det var akkurat det mange av hans egne sa også. Jesus var sønn av snekker Josef, hadde en adresse og noen søsken. Hva i all verden er det han snakker om…?

Hadde det ikke vært for at han backet opp sine utsagn med noen ganske saftige mirakler, ville det hele sannsynligvis blitt avfeid av alle som en syk manns ord. Men i den første tiden etter at Jesus levde, ble svært mange mennesker drept for sin tro.

De ble arrestert og henrettet av (bl.a.) romerne, som på bestialske måter ga kristne valget mellom å dø – eller av og til sende sine kjære i døden – eller å proklamere at Caesar var den eneste sanne kongen og dermed berge livet. Hvorfor ville så mange gått i døden for en mann som åpenbart var sinnsforvirret? Det må finnes en annen forklaring. Det må være noe mer.

De kontroversielle uttalelsene Jesus kom med om seg selv, fordrer oss til å foreta et valg om hvem han var: En god mann? En legende? En sinnsyk løgner? Eller – som han selv sa – Guds sønn?

Mange mennesker har en idé om hvem Jesus er. Vi har innstilt vår tidsregning etter hans fødsel. Vi får inntrykk fra media, TV og bøker. Noen har vært på søndagsskolen og lært om Jesus og vennene hans. Men at vi har en idé om hvem Jesus er, betyr ikke at vi kjenner ham.

Dersom du ønsker å lære mer om Jesus, er Bibelen et supert utgangspunkt (!). Begynn med evangeliene Matteus, Markus, Lukas og Johannes, og prøv å sette deg inn i situasjonene som blir beskrevet. Hva Jesus sier, og hvordan du tror du hadde reagert om du hadde sittet der og hørt ham selv. Og dernest prøve å finne ut – hva betyr dette for meg i mitt liv?

Det er dette Bibelen i store trekk handler om – å lære å kjenne Jesus.

Hvem sier du at Jesus er?

artikkel 1

Å BE
Hvorfor prate med en usynlig Gud?

artikkel 2

HIMMELEN
Hva ville du likt at Gud sa når du kom?

artikkel 3

HVOR ER DU PÅ VEI?

KOPIRETT © KRISTI FORSAMLING 2016 - LEVERT AV ENKEL DESIGN